KVANTOVÁ  PSYCHOLOGIE  A  AURA

Kvantová psychologie je nástroj, který dešifruje a poté spouští sílu podvědomí.

Nejpřímější komunikační kanály podvědomí jsou následující:

  • Hypnóza
  • Regresivní hypnóza
  • Meditace Channeling (skenování energetického pole)

Jakmile se dostaneme SEM, vše, o co požádáme SPRÁVNĚ - se uskuteční v čase.

"Žádejte, a bude vám dáno ..."    (Matouš kap. 7:7)

Výsledek přímo souvisí se správností vyslaných požadavků/modliteb. Strategie plánování života je závislá na typech program převažujících v éterickém plánu. Tyto programy (negativní a pozitivní) jsou přítomné u každé osoby různým způsobem ještě před narozením. Cílem života je odstranění negativních program a příprava podmínek pro vznik těch pozitivních (úspěch, štěstí, zdraví...).

Neboť, na černém pozadí papíru (negativní program) nelze nakreslit žlutou zářící barvu slunce!

Můžeme použít více barevných vrstev?  Dobře.  V tomto případě budeme muset čekat, než každá barevná vrstva zaschne, abychom mohli aplikovat další vrstvu.  Nakonec se skutečně objevila žlutá zářící barva.  Ale podíváme-li se pozorněji, uvědomíme si skutečnost, že nelze mluvit o slunci, nýbrž o měsíci, a to z toho důvodu, že máme černé pozadí (oblohu). Už je noc...

Z fyzického hlediska nejsme schopni si uvědomit v jaké programě zrovna aktivujeme. Každá osoba v sobě nese svou roli, aniž by si to uvědomovala. Abychom definovali pojem programy, lze ho přirovnat pojmu "karmická lekce".

Ale programa obsahuje celý seznam "lekcí" a jejichž ovládání v souvislosti s jejich lokalizací v rámci odpovídajících čaker.

Programa je regulováná ze strany Božského Já (Vyšší Já), který v celém procesu průběhu programy má funkci akumulovat různé druhy energie, v závislosti na způsob průběhu zkušenosti duše. Je nesprávné si myslet, že V.J. udělá vše automatickým způsobem pro naše štěstí a musíme se jen smířit s tím, co nás obklopuje a důvěřovat právě Jemu. Podobně jako pojem karma uvádí v omyl, když ve většině případů je vnímán jako: "konej dobro-dostane se ti dobro" a opačně. Táto zákonitost nelze a nemá být aplikována všemi dušemi.

 Každá programa má vlastní termín realizace. Od několik okamžiků až po několik let. Obvykle, po nesplněném negativné programy, objeví se v seznamu, bohužel, opět další negativní programa.

Programy byly a jsou přítomné, pokaždé rozdílné (s ohledem na věk), ale každý má právo volby. 

"I Bůh soudí sám sebe"!

Jak probíhá změna program?

Z éterického hlediska, vše, co nás obklopuje znamená energie (negativní/pozitivní) počínaje myšlenkou, slovem, skutkem, předmětem atd. Př.: Obyčejné pero může mít negativní auru, protože bylo darováno zástupcem banky, který podepsal smlouvu o bankovním úvěru. V danou chvíli probíhá exekuce právě z důvodu neplacení úvěru. Toto pero přivolá uzavření dalších podobných smluv. V tomto schématu, generačním faktorem není pero, ani banka, ale přímo program umístěný v rámci odpovídajícího energetického centra (programy spojené s penězi a štěstím jsou spojené se sakrální čakrou).           Viz tabulku.  Pocit viny, nenávisti... ukotvuje lépe programu a nabije jí s negativní energií, která způsobí vytvoření více podobných překážek.

Koncept "kouzlo", "černá magie", "zlořečení", "uřknutí", "prokletí", "závist" jsou populární pověrčivostí v Rumunsku, Rusku, na Ukrajině atd. Těmto stereotypům se věnuje příliš velká pozornost. Ano, ony mohou být přítomné, ale jen na základě existence programy, která generuje podobné energie. Daná programa ovlivňuje negativní postoj nepřítele který použil čarování proti někomu.  Jak dlouho bude přítomná programa v rámci éterického plánu, tak dlouho bude přítomné kouzlo s negativním efektem. I když pomoci jiného "maga", bude to "rozvázáno" stejnou metodou, zanedlouho, programa spustí automatickým způsobem touhu jiného nepřítele konat negativ na adresu dané osoby.  Stav pomsty, chronické únavy, bázně, deprese atd. jsou stejně tak negativní programy.

Po odstranění programy z éterické roviny do fyzické roviny se spustí proces transformace okolní hmoty. Př.: objeví se jiné myšlenky týkající se daného problému. Objeví se okolnosti a potřebná informace právě včas, ať už jako spontánní myšlenka nebo jako fráze slyšená náhodou v televizi. V některých případech je urychlený proces destrukce iluze týkající se určitých osob nebo plánů se sebezničujícím efektem. Následně, problém (programa) bude vyřešen rychle a účinně.

Zákonitosti Vesmíru/Božského Já v oblasti koordinace programů

Dobrá zpráva je skutečnost, že zákony byly a zůstávají beze změn. Na nás je jen znát a respektovat zákony v souladu s individuálními programami. Podotýkám, že se tímto nemyslí karmické lekce, detekce pomoci ezoterických vlastností.

Proces transformace z negativního do pozitivního stavu se uskutečňuje jen ve formě substituce, změny energie, pro zachování rovnováhy ve Vesmíru. Např.: Matka dítěte, které bylo nemocné, volala do nebe s prosbou, aby dítě bylo uzdraveno se slibem, že stane-li se tak, ona pomůže dalším matkám stejným způsobem. Jakmile do nebe se dostala celá prosba, "celá" protože v energetické rovině byl identifikován i daný slib, byla realizovaná správná smlouva, která zanedlouho bude působit. Moc smlouvy bude v platnosti tak dlouho, jak budou dodrženy pravidla. Nemůžeme něco získat bez nějaké oběti, ať už peněžní nebo jinak akceptovanou metodou!

(Informace je adresována osobám, které praktikují únik na éterickou rovinu prostřednictvím Channelingu):

Velmi důležité to vědět! V okamžiku, kdy dle našeho názoru, uděláme dobrý skutek, někomu pomáháme, aniž bychom požadovali odměnu, nebo přímo prohlašujeme, že je to pomoc zdarma; v případě, že na éterické rovině nenastala žádná forma smlouvy, ZHURY, za naši pomoc nepřijde žádná odměna.

Správná forma smlouvy zahrnuje následující pravidla:

- Osoba sama vyžádá tvou pomoc! Nebudeš nabízet sám tvoji pomoc. Na základě správného schématu Vesmíru se na tebe budou obracet jen osoby, pro které tvoje pomoc bude vzájemně prospěšná a ve správný čas. Nemůžeme/nemusíme poskytnout pomoc všem osobám, tak jak nebudeme milováni nikdy ze strany všech lidí. Každý z nás má různé programy a různé úrovně v sebepoznání (vědomí a podvědomí).

- Stanovíš podmínky odměny. V případě, že budeš souhlasit s nabídkou, přijmeš. Nemusíš konat nic, co by ti způsobilo energetický diskomfort.

...


Přihlášení do kurzu Channeling.

Cílem kurzu je vlastní detekce a odstranění negativních program. Kurz probíhá online, jen v ruském jazyce!