Dopravní a platební podmínky

Všechny produkty máme skladem.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • platbu bankovním převodem po dokončení objednávky
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Paypal

Jako variabilní symbol slouží číslo objednávky. Po uhrazení vám přijde potvrzení na váš email uvedený v objednávce.

Do dvou pracovních dnů posíláme vybrané dílo na vaši adresu, uvedenou v objednávce.

Všechny obrazy jsou pečlivě baleny do bublinkové fólie a zabezpečeny proti poškození. Zjistí-li však kupující závadu zásilky (nesouhlasný počet balíků, poškozený obal, deformovanost zásilky) je povinen sepsat s dopravcem o této skutečnosti protokol a zásilku odmítnout. Protokol musí být podepsán dopravcem a kupujícím. Odmítne-li dopravce protokol sepsat, je kupující povinen zásilku nepřevzít. Poškození zásilky neprodleně hlaste na email ramta.eu@email.cz

Pokud je v dokladech dopravce potvrzeno převzetí zásilky podpisem kupujícího nebo jiné osoby, která kupujícího při tomto převzetí zastupuje, nebude brán zřetel na dodatečné reklamace týkající se neúplnosti zásilky nebo poškození obsahu zásilky vlivem přepravy. Přestože má kupující právo zásilku do 14ti dnů vrátit bez udání důvodu, je kupující povinen ji od dopravce převzít, pokud je zásilka v pořádku. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náklady na přepravu ke kupujícímu i zpět k prodávajícímu.