"LÉČIVÉ ROSTLINY A PLANETY"  

V herbáři je každá léčivá rostlina zařazena k jedné ze sedmi planet. Považovala jsem to za nejvhodnější způsob, jak utřídit informace a zároveň poukázat na vztah mezi astrologií a léčením pomocí bylin.

Všechny byliny, i když jsou přiřazeny k určité planetě, mají společné vlastnosti, avšak každá z nich působí jinak v závislosti na její povaze. Působení rostlin se projevuje za každých okolností. I když si nejste vědomi jejich účinku, časem se jejich efekt dostaví. Část získaných informací je možné zobecnit. Protože však rostliny, stejně jako ženy, jsou individuální ve svém projevu, budou mít některé byliny větší účinek na ženy, u nichž nastane vzájemná spřízněnost s rostlinou, než na ty, které budou naladěny jiným způsobem. Rostliny jsou nositelkami moudrosti, vyučují nás. Dovedeme-li se na ně psychicky navázat, můžeme získat znalosti nejen o nich samotných, ale o celé jejich kultuře.

Vizualizace při psychické práci s rostlinami

Ve svých seminářích o magickém účinku bylin jsem použila techniku vizualizace a díky ní jsme mohli poznávat emocionální a psychické působení rostlin na svůj organismus. Smyslem je proniknout hlouběji do "aury" rostliny, nalézt informace a spojení s moudrostí bylin jiným způsobem než pomocí našeho intelektu. Najděte si klidné místo, kde byste nebyli rušeni po dobu asi třiceti minut. Pohodlně se usadte a několikrát se zhluboka nadechněte. Uvolněte svoje tělo, nechte doplynout své každodenní starosti. Zkuste v sobě nalézt vnitřní klid. Nejlépe se vám to podaří se zavřenýma očima. Když budete cítit, že jste dostatečně uklidněni, otevřete zvolna oči a uchopte bylinu, s níž hodláte pracovat. Nejdříve si ji pořádně prohlédněte, jako byste ji viděli poprvé. Prozkoumejte její strukturu, tvar, jakým způsobem jsou uspořádány listy a okvětní plátky. Povšimněte si všech pachů, vůní a barev. Aniž byste přemýšleli, nechte rostlinu působit na své smysly. Pak jí kousek ochutnejte. Uvědomte si, jakou má příchut, jak reaguje ve vašich ústech a zdali vám její chut něco nepřipomíná. Dopřejte si dostatek času při tomto prozkoumávání, nechte svou pamět rozpomenout se na každý detail. Pak opět zavřete oči. Je možné, že se vás zmocní různé představy, ucítíte fyzické nebo emocionální vjemy. Jednotlivosti často nedávají smysl, dokud neprojdete celkovým zážitkem. Proto v této fázi své pocity zatím jen prožívejte, nesnažte se nic pochopit ani analyzovat. Až budete cítit, že jste hotovi s poznáváním, ukončete jej-vratte se do svého pokoje, těla, "normálního" života a své zážitky si zkuste zapsat.

Informace bude užitečná především pro ty , již se zabývají lidovým léčitelstvím. 

Muže rovněž sloužit jako průvodce použití léčivých rostlin k uzdravení mysli, těla i duše. Existence rostlin je nesmírně důležitá pro naše přežití na této planetě. Potřebujeme je pro tvorbu kyslíku, bez něho si neobejdeme, jako potraviny. Ačkoliv náš život ve velké míře závisí na existence rostlin, poměrně málo o nich víme. Vlastnosti rostlin byly známé velkému počtu lidí v mnoha zemích a kulturách, což naznačuje, že rostliny mají svou vlastní vnitřní moudrost a účinky, které se při správném použití mohou uvolnit.

Základy evropské lékařské astrologie, které jsou důležité pro tradici bylinkářství, jsou zhruba následující. 

Existuji čtyři druhy povah: 

cholerická, flegmatická, sangvinická a melancholická. 

Jsou spojeny se čtyřmi elementy: ohněm, vodou, vzduchem a zemí. 

Těmto čtyřem druhům povah odpovídají čtyři citové, mentální a fyzické typy. Málokdo z lidí je nositelem výhradně jednoho typu, většinou jsme kombinací dvou nebo tří, z nichž jeden dominuje. Byliny lze podle planet rozdělit na byliny s vlastnostmi hřejivými (horké), chladivými (studené), vysušujícími (suché) a zvlhčujícími (vlhké). Pomocí nich je možné vyrovnávat nevyváženost povah. Jestliže je osoba příliš vznětlivá, je možné pomocí bylin, jež náleží ke skupině zvlhčujících a ochlazujících, tento žár utlumit. Anebo lze požít druh hřejivých a vysušujících bylin k normalizaci cholerické povahy.

Byliny, které mají podobné účinky, se nazývají sympatizující, s opačnými účinky antipatizující. Můžeme se setkat s případy, že rostliny, jež náleží k jedné a téže planetě, mají jiné vlastnosti, než bychom očekávali. Například byliny planety Venuše patří většinou ke skupině horkých a suchých rostlin, ačkoli bychom je podle povahy Venuše spíše zařadili k vlhkým a studeným. Podobně je tomu i v případě Merkuru, jehož některé byliny jsou horké a suché, a ne studené a suché, jak by se dalo předpokládat. A proč tomu je tak je? Použijeme-li uvedený příklad, zjistíme, že většina bylin Venuše a Merkuru působí protikladně v případech takzvaných studených onemocnění, které ovlivňují dělohu a nervový sytém. Existují také čtyři jiné oblasti: představivost (oheň), cítění (voda), myšlení (země) a posuzování (vzduch). Představivost je schopnost intuitivně rozpoznat budoucnost, cítění úzce navazuje na emoce, myšlení představuje racionální analýzu, posuzování bychom mohli nazvat schopností vidět záležitosti z širšího pohledu.

Každá ze sedmi planet (tedy Slunce, Měsíc, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn) má individuální, specifické vlastnosti. Mezi nimi však nechybí ani takové, jež jsou pro většinou planet společné.

Slunce a Mars jsou planetami horkými a suchými, tudíž mají vlastnosti ohně: činorodost, intuici, vznětlivost, energičnost. Spojují se s cholerickým typem člověka a působí na nemoci, jako jsou například horečky, osypky, popáleniny, zkrátka takové, při nichž tělo trpí horkem a suchem. Slunce ovládá srdce a vitalitu, to znamená energii, s níž se člověk narodí , dále oběh krve a zrak. Mars ovládá žlučník, tvorbu červených krvinek, svaly a čich. Venuše a měsíc vytvářejí skupinu planet studených a vlhkých. Mají vlastnosti vody: ochlazují a mísí, jsou vnímavé a citlivé. Spojují se převážně s flegmatiky a ovlivňují choroby horních cest dýchacích, onemocnění hnisavého původu, zadržující vodu v těle, menstruační problémy a nemoci, při nichž se tělo stává vlhkým a studeným. Měsíc reguluje tělní tekutiny v lymfatických žlázách, slzy, mateřské mléko, ale i menstruační cyklus a funkci dělohy. Venuše ovlivňuje rozmnožovací orgány, plet, vlasy, ledviny a žíly.

Merkur a Saturn mají vlastnosti chladu a sucha a spojují se s elementy země. Saturn ovládá stavbu kostí, uší, zuby, slezinu a kůží. Merkurovou doménou je mozek a nervový systém, reflexy, zrak, štítné žláza a dýchání. Melancholický typ je náchylný zejména k depresím, ale i k nemocem mozkových, kostním, ušním, dýchacím či nervového původu.

Jupiter reprezentuje prvek vzduchu a jeho vlastnosti: rozpínavost, lehkost, přemýšlivost, teplotu a vlhkost. Odpovídajícím typem je sangvinik. Jupiter ovládá játra, tukové buňky, krevní plazmu, kyčelní klouby a růst. Příklady onemocnění sangviniků zahrnují obezitu, anorexii, jaterní choroby, nádory. Každá z rostlin je ovládána určitou planetou, má své vlastnosti a účinky. Byliny pomahájí léčit choroby, které jsou obvykle ve znamení určité planety. Tak například byliny, jež jsou ovládány Venuší, se často používají k odstranění menstruačních problémů, byliny Merkuru léčí plíce. Přičlenění každé byliny k odpovídající planetě napomáhá hlubšímu pochopení přirozeného základu rostlin. 

Co mě upoutalo, jako nového praktikanta léčení pomocí bylin, byla absence evropské tradice. Existuje nějaká? A jestliže ano, kam se poděla? Abych mohla odpovědět na tyto otázky, musela jsem se zabývat nejen studiem léčivých bylin, ale i historií astrologie.

Kontakt s přírodou, způsob, jakým vnímáme, cítíme a pracujeme se svým okolím, to vše se odráží v našem životě. Střídání ročních období se na nás ženách projevuje vlastním přirozeným rytmem. Naše schopnost adaptovat se a přijímat různé situace je nám vrozená. Byliny jsou dědictvím, které nám odkázala naše moudrá matka příroda. Rostliny dávají život mrtvým dálnicím, rozveselují šedivost městských aglomerací, otevírají naše srdce, uklidňují mysl a povznášejí duši. Jsou našimi moudřejšími společníky na této planetě a stále nás mohou mnohému naučit.