Kvantová psychologie je nástroj, který dešifruje a poté spouští sílu podvědomí.


Nejpřímější komunikační kanály podvědomí jsou následující:

  • Hypnóza
  • Regresivní hypnóza
  • Meditace Channeling (skenování energetického pole)
  • ...

Jakmile se dostaneme SEM, vše, o co požádáme SPRÁVNĚ - se uskuteční v čase.

"Žádejte, a bude vám dáno ..." (Matouš kap. 7:7)

Výsledek přímo souvisí se správností vyslaných požadavků/modliteb. Strategie plánování života je závislá na typech program převažujících v éterickém plánu. Tyto programy (negativní a pozitivní) jsou přítomné u každé osoby různým způsobem ještě před narozením. Cílem života je odstranění negativních program a příprava podmínek pro vznik těch pozitivních (úspěch, štěstí, zdraví...).

Abychom definovali pojem programy, lze ho přirovnat pojmu "karmická lekce".

Ale programa obsahuje celý seznam "lekcí" a jejichž ovládání v souvislosti s jejich lokalizací v rámci odpovídajících čaker:

Programa je regulováná ze strany Božského Já (Vyšší Já), Vesmír...(různé lidské orientační archetypy) který v celém procesu průběhu programy má funkci akumulovat různé druhy energie, v závislosti na způsob průběhu zkušenosti duše. Je nesprávné si myslet, že V.J. udělá vše automatickým způsobem pro naše štěstí a musíme se jen smířit s tím, co nás obklopuje a důvěřovat pouze Jemu. Podobně jako pojem "karma" uvádí v omyl, když ve většině případů je vnímán jako: "konej dobro-dostane se ti dobro" a opačně.

Pocit viny, bázně, nenávisti, sebeobviňování, strach, vztek, odpor, pomsta, smutek a další emoce, nabíjejí s negativní energií neg. program, který způsobí vytvoření více podobných překážek.

 Každá programa má vlastní termín realizace. Od několik okamžiků až po několik let. Obvykle, po nesplněném negativné programy, objeví se v seznamu, bohužel, opět další negativní programa.

Programy byly a jsou přítomné, pokaždé rozdílné (s ohledem na věk), ale každý člověk má právo volby!

Jak probíhá změna program?

Po odstranění programy z éterické roviny do fyzické roviny se spustí proces transformace okolní hmoty. Př.: objeví se jiné myšlenky týkající se daného problému. Objeví se okolnosti a potřebná informace právě včas, ať už jako spontánní myšlenka nebo jako fráze slyšená náhodou v televizi. V některých případech je urychlený proces destrukce iluze týkající se určitých osob nebo plánů se sebezničujícím efektem. Následně, problém (programa) bude vyřešen rychle a účinně.

After a big problem (program),

always take advantage of her footsteps (lessons),

and keep move on to receive new positive changes (programs)

      ...Simbios of Univers

Z hlediska kvantové fiziky, vše co nás obklopuje znamená energie (negativní/pozitivní) počínaje myšlenkou, slovem, skutkem, předmětem atd.   


Proces transformace z negativního do pozitivního stavu se uskutečňuje jen ve formě substituce, změny energie, pro zachování rovnováhy ve Vesmíru.

Např.: Matka dítěte, které bylo nemocné, volala do nebe s prosbou, aby dítě bylo uzdraveno se slibem, že stane-li se tak, ona pomůže dalším matkám stejným způsobem. Jakmile do nebe se dostala celá prosba, "celá" protože v energetické rovině byl identifikován i daný slib, byla realizovaná správná smlouva, která zanedlouho bude působit.  Nemůžeme něco získat bez ukládání vhodné energie, ať už peněžní, skutkem, nebo jinak akceptovanou metodou! To, co je přijato bez jakéhokoli energetického úsilí, nemá zdroj iniciace (sílu) k dosažení navrhovaného cíle. To se může projevit takto: poskytnuté informace/skutěk nejsou přijaty správně nebo dar nemá očekávaný účinek. atd.

V rámci uskutečnění cíle, jsou nezbytné oba druhy energií a správné zacházení (v rovnováze) odpovídajících zdrojů.

Příklad:

  • Nemůžeme aktivovat bez denního světla, stejně jako nemůžeme akumulovat potřebný energetický zdroj během dne bez temnoty noci.
  • Musíme nejen dávat lásku, ale také ji přijímat, atd. ∞

V těchto předškolních materiálech jako archetyp obou energií, představují levá a pravá mozková hemisféra, kde protiklady se doplňují.

Jak si zachovat konstantní rovnováhu energií?

Vzhledem k tomu, že každý člověk se potkává ve větší nebo menší míře s negativními programy ve společnosti, jedinými zdroji energetické obnovy a naplnění jsou příroda a zvířata.

Každá rostlina má rozdílné vibrace. V přírodě neexistuje nerovnováha negativní nebo pozitivní energie. Některá rostlina má za úkol nás očistit od některých toxinů, jiná nám zas dodává potřebné vitamíny pro příjem spotřebované energie. Oba druhy rostlin jsou nezbytné pro lidský organismus. Podobně energie (lidské emoce), v případě, kdy jedna z nich převažuje (neg. nebo poz.), vzniká nerovnováha, ta vede ke ztrátě kontroly nad věcmi, ztrátě pozice pozorovatele. Nejznámější pozorovatel je představen v Ramtha (v bíle knize), Gautama Buddha. 

Vesmír je stvořen ze tří (nejdůležitější) rovin:  Fyzický,  Astrální a Mentální

Prvek vzduchu 

je součástí mentální roviny

 Slouží jako jediný impulz vzniku empatie, intuice a přímé komunikace s podvědomím. 

Jen z pozice pozorovatele máme možnost vidět plnou polovinu poháru. Prázdná polovina je vidět ze strany osob s nejrůznějšími nezpracovanými negativními programy, genetického nebo myšlenkového typu, tvrzení jako například: "Abys dosáhl úspěchu v životě, potřebuješ hodně peněz a dobré kontakty, které mě se nedostávají."  Já, z pozice psychologa a biologa, si dovolím parafrázovat dané tvrzení: 

"Pravda, abys něco v životě dosáhl, jsou nezbytné dobré kontakty mezi neurony, dobrá synapse". 

Každý je vlastníme rozdílným způsobem. Jsme to, co si myslíme.


Emotivní stavy jako egoismus, kriticismus, závist, sebelítost (obviňování za své neštěstí sebe, svých rodičů nebo šéfa, vládu...) blokují empatii, přímou komunikaci s podvědomím. V podvědomí nalezneme odpověď na jakoukoliv otázku nebo problém. Jen zde máme možnost aktivovat zdroje (rozhodnutí), které umožní realizaci jakéhokoliv stanoveného cíle. 

Každá osoba je povinna transformovat negativní kvality na pozitivní kvality pro své dobro, pro svůj dobrý psychosomatický stav.  To je předběžná podmínka pro vstup do správné praxe meditace chaneling !

Informace je adresována osobám, které praktikují únik na éterickou rovinu prostřednictvím Channelingu:

V okamžiku, kdy dle našeho názoru, uděláme dobrý skutek, někomu pomáháme, aniž bychom požadovali odměnu, nebo přímo prohlašujeme, že je to pomoc zdarma; v případě, že na éterické rovině nenastala žádná forma domluvy, ZHURY, za vaši pomoc nepřijde žádná odměna.

Správná forma domluvy zahrnuje následující pravidla:

  • Osoba sama vyžádá tvou pomoc! Nebudeš nabízet sám tvoji pomoc. Na základě správného schématu Vesmíru se na tebe budou obracet jen ty osoby, pro které tvoje pomoc bude vzájemně prospěšná a ve správný čas. To, co je přijato bez jakéhokoli energetického úsilí, nemá zdroj iniciace (sílu) k dosažení navrhovaného cíle. To se může projevit takto: poskytnuté informace/skutěk nejsou přijaty správně nebo dar nemá očekávaný účinek. atd.
  • Nemůžeme/nemusíme poskytnout pomoc všem osobám, tak jak nebudeme milováni nikdy ze strany všech lidí. Každý z nás má různé programy.
  • ...

"Nadřazenost nad rozumem je podstatou filozofie Ramtnovy školy.

Jeho podstatou je probuzení Boha ve spícím člověku." (www.ramtha.com)