CO  JE  AURA  Z  HLEDISKA  KVANTOVÉ  FIZIKY ?

"Aura je pole energie, které obklopuje jakoukoliv formu hmoty. Hmota je složená z elektronů a protonů, které jsou v neustálém pohybu a představují vibrace elektrické a magnetické energie"  (Ted Andrews)

Spojení mezi hmotou a energií elektromagnetického pole je uskutečněno psycho-informační energií, přesněji tokem informace. Pojem pole vysvětluje terapeutickou aktivitu akupunktury nebo způsob účinku chromoterapie.

Barvy aury byly a jsou nadále detekovany pomocí technických prostředků:

- Elektronografie.  Metoda zkoumání především v oblasti biomedicíny (E. Celean "Materia vie si radiatiile". Editura Stiintifica, Bucuresti 1985. - "Živá hmota a záření").

- Záznam aury na fotografický podklad typu polaroid.

- Prostřednictvím psychologických testů zaměřených na tento typ detekce.

Pro každou otázku a pro každý problém nalezneme odpověď v hloubce podvědomí.


Za účelem položit správnou otázku a obdržet odpovídající odpověď stačí jen schopnost soustředit se pomocí meditací (ezoterický nástroj, kde se komunikuje přímo s Božským Já) nebo regresivní hypnózy (komunikace s podvědomím), Art terapie, automatická kresba ...

Z pomocných nástrojů si nyní vybereme psychologický test:

" Zeptej se svého podvědomí, jaké překvapení ti připravil osud v blízké budoucnosti ? "

Máme před sebou klíčový energetický obraz ve formě vizuální iluze. V závislosti na náznacích vlastního podvědomí, každý vidí vlastní obraz.

Pokud jste jako první viděli následující obrazy:

Kniha a lampa na parapetu. To symbolizuje informaci týkající se novinky, která vás čeká v nejbližší budoucnosti, písemné formě nebo prostřednictvím telefonátu. Tato novinka přinese velké pozitivní změny ve vašem životě, ale bude zapotřebí i vaše spolupráce. Ve vašem životě mohou nastat nové výzvy ke splnění, které zaberou velkou část vašeho času.

Příroda z okna. Tato varianta oznamuje, že v budoucnosti vás čeká rozchod. Je možné, že tvůj současný vztah (osoba, kterou vnímáte za nejlepšího přítele) bude ukončen, ale není to důvod k depresi, ve výhledu jsou jiné prospěšné možnosti.

Okno. Budoucnost vám připravuje obrovský úspěch, dosažitelný pomocí vašeho šéfa nebo spolupracovníka. Tato osoba vám poskytne radu, která vám otevře horizont pro budoucí realizaci. Ale nic neuspěchejte, uvědomění si této rady nastane jen v případě stavu klidu a harmonie sami se sebou.

Žena. V případě, že jste viděli ženu, znamená, že jste zahlcení pracovními povinnostmi, které pro vyřešení budou vyžadovat dvojitého úsilí. V opačném případě nezískáte poskytnutou odměnu.

Dívka (vzhled). Tato varianta znamená, že se v krátké době dozvíte špatnou novinku ohledně vašeho příbuzného. Tato novinka vás velmi překvapí. Je to znázorněno i jako opatření nezbytné v rámci komunikace s ostatními. Opatrnost ohledně každého vysloveného slova, nebo jej lze použít proti vám. Nejúčinnější způsob je zdržet se jakékoliv komunikace o dané osobě.