BYLINY A ČAKRY

Slovo Čakra pochází ze sanskrtu a znamená kolo. Čakry jsou energetická centra, nacházející se v éterickém těle. Éterické tělo je termín, jehož se požívá k popisu energetických polí, jež oblokují fyzické tělo a jsou jeho chrámem. Je prokázáno, že fyzické onemocnění se nejdříve odrází v éterickém těle neboli auře, ještě předtím, než se projeví. Sedm čaker spojuje body v éterickém těle, v němž se sbíhají a objevují rozdílné druhy energií. Léčivé rostliny působí na jednotlivé čakry, některé na několik najednou.

První tři čakry leží pod bránicí. První-základní čakra neboli čakra kořene, spočívá někde mezi řitním otvorem a pohlavními orgány. Podílí se na životně důležitých instinktech. V této oblasti působí kořeny bylin-stabilizují a soustředují energii. Patří mezi ně například kostival lékařský, lékařský, lékořice a jalovec obecný.

Druhou čakrou je sakrální čakra neboli centrum kříže a nachází se v podbřišku (zhruba dva centimetry nad ochlupením). Je centrem energie ovlivňující sexualitu a rozmnožování. Číňané říkají, že duše ženy se nachází právě zde. Je v ní vyjádřena, jak z hlediska fyzikálního, tak emocionálního, kreativita, jež je dána jenom jí-schopnost přivést na svět nový život. Mezi byliny, které lze použít pro regulaci druhé čakry, patří máta polej a kontryhel.

Čakra Solar plexus (třetí) se podílí na způsobu komunikace- vyjadřuje obavy, rozhořčení, touhou a vášeň. (Solar plexus je sít nervových tkání a vláken, ktéra se nachází ve vzdálenosti dlaně nad pupkem.) V současné době většina naší aktivity vychází z této oblasti. K bylinám solarplexu patří heřmánek pravý, smetanka lékařská, levandule a zeměžluč.

Tyto první tři čakry jsou zaměřeny na naše vrozené instinkty a mechanismy, související s přežitím, na oblast egocentrických lidských vlastností. O čakrách se říká, že jsou dud otevřené, nebo uzavřené. Pro většinu lidí jsou čakry nacházející se pod bránicí čakrami otevřenými. Čtyři čakry nad bránicí- srdeční, krční, čelní (také nazývaná třetí oko) a korunní-vyjadřují energii spíše kolektivního, integrálního typu.

Čakra srdce je centrum lásky, máme zde na mysli nesobeckou, všezahrnující lásku. Odráží hluboké lidské emoce: radost, soucit, přijímaní. Mezi léčivé rostliny, které působí na čakru srdce, patří rozmarýn, meduňka, hloh a lipový květ. Krční čakra se podílí na sebevyjadřování a na tvořivosti. Existuje spojení mezi toutou čakrou a čakrou sakrální.

Sexualita muže být vyjádrena čistým reproduktivním pudem anebo též jako nejkrásnější a nejintimnější lidská zkušenost. Mezi byliny, které používáme, patří šalvěj, chrpa a zeměžluč. Čakra uprostřed čela, čakra "třetího oka", působí na vidění, čistotu zraku, jasnozřivost a vůli. Lidé, kteří věnují meditaci, se zaměřují na zdokonalování především této čakry. Černobýl je nejznámější bylinou, uplatňující se pro tyto účely. Sedmá čakra, čakra koruny neboli lotosu, má vztah k naší božské podstatě. Je to místo, kudy spirituální energie vstupuje do aury. Situovaná na vrcholku hlavy je čakrou, která je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. Duchovním bytostem, jako byl Buddha, svatým a mystikům, se často na tomto místě zobrazovala svatozář. Činnost sedmé čakry ovlivňuje například tužebník. Náš duchovní vývoj může být pojímán jako cesta těmito sedmi čakrami.